خانه

پرسش و پاسخ

سؤال بسیار خوبی است. از ذهن پویای شما سپاسگزارم.

منظور شما را خیلی خوب می فهمم و بر این اساس هم به آن پاسخ خواهم داد.

اشتراک در Front page feed

روایت تصاویر

 

اخبار ویژه

بحث پیش رو به موضوعی اشاره دارد که نگاه عمیق به آن و غرق شدن در متن می تواند هر انسان خفته ای را که کمترین ضریب هوشی را داشته باشد فارغ از اینکه باسواد است یا بی سواد، دانشگاهی است یا غیر دانشگاهی

در پی مدیریت احساسی در دانشگاه آزاد که منجر به چالش در محیط و فضا سازی ناصواب گردید، اخیرا شنیده شده فردی از خارج محیط گزینه ی رئیس منطقه ی ده دانشگاه آزاد جهت واحد شاهرود می باشد.

مدت 12 سال و اندیست که با ادبیات سخنوری جناب دکتر عادت کرده ایم. باور کنید قصد تخریب ندارم.

بررسی ها نشان می دهد آنچه که امروز و در سه دهه گذشته موجب عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی گردیده است  پدیده  خطرناکی تحت عنوان شعار زدگی است که گریبانگیر ما شاهرودی ها گردیده است.

دانشمندان علوم مادی ومعنوی بر یک نظر اتفاق داشته و دارند و تاکنون مشاهده نشده نسبت به این امر مهم یعنی مقدم بودن مقوله ی پیشگیری قبل از درمان دچار اختلاف نظر شده باشند.

لازمه پیشرفت و توسعه ی هر بخشی مستلزم برخورداری از مدیریتی قوی می باشد. مدیریت، تلفیقی از علم و هنر است و یا بعبارتی هنر مدیریت، استفاده کردن از علم مدیریت است.

نماینده محترم شاهرود و میامی 18 تیرماه در مدرسه قلعه به بهانه ارائه عملکرد جلسه ای را برگزار و پیرامون مسائل مملکتی و حوزه ی انتخابیه ی گزارش که نه، سخنرانی مبسوطی در جمع مردم  که  اکثرا متشکل از م

صفحه‌ها

اشتراک در Front page feed